CDA Roosendaal bezorgd over vergunningen voor veehouderijen

© Nationale Beeldbank

ROOSENDAAL - Het CDA Roosendaal vraagt zich af of de gemeente genoeg is voorbereid op de veranderingen bij veehouderijen in de regio. Vooral omdat hierdoor een grote stroom vergunningaanvragen kan loskomen.

Het CDA Roosendaal ziet dat veehouderijen het moeilijk hebben hun bedrijf op tijd klaar te hebben voor nieuwe wetgeving. De provincie wil dat de veehouderij milieuvriendelijker wordt. En in Brabant moet dat sneller dan in de rest van Nederland. Veehouders moeten hun bestaande stallen vóór 2022 aanpassen, zodat ze minder stikstof uitstoten.

Nieuwe systemen zijn er nog niet

Volgens het CDA zijn er nog niet voor alle diersoorten en stallen al goede, nieuwe installaties te koop, waarmee ze de uitstoot van stikstof kunnen tegenhouden. Het ontwikkelen van zo’n systeem kan jaren duren, maar zolang kunnen de Brabantse boeren dus niet wachten.

Er zijn wel systemen die de uitstoot niet bij de bron opvangen, maar later in het proces. Dat zijn bijvoorbeeld luchtwassers. Maar het CDA zegt dat er nog over wordt gediscussieerd of die goed genoeg werken om toekomstige normen te kunnen halen. Dan is het logisch dat boeren wachten om te investeren in zulke systemen. En dus ook nog geen vergunningen aanvragen voor de verbouwing van hun stallen.

Uitspraak Raad van State

Dat is nog los van de omgevingsvergunning die veehouderijen moeten aanvragen. In mei van dit jaar besloot de Raad van State dat het niet genoeg is om alleen te melden dat je je veehouderij wilt uitbreiden, maar dat je daar een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dat baseerde de Raad van State op het PAS, het Programma Aanpak Stikstof. En dan bestaat er ook nog de kans dat de provincie de Verordening natuurbescherming  gaat aanpassen. Maar daarover moet dan eerst Provinciale Staten nog beslissen. En ook dat kost tijd.

"Hausse van vele vergunningaanvragen"

“Voor veehouderijbedrijven en hun adviesbureaus is het uitermate lastig om momenteel keuzes te maken voor de noodzakelijke forse investeringen voor aanpassing van stalsystemen. Adviesbureaus geven aan dat ze al die aanvragen met de onduidelijkheden die er momenteel zijn niet aankunnen,” schrijft het CDA in een brief aan de gemeente Roosendaal.

De partij vraagt zich af of Roosendaal wel voorbereid is op de veranderingen in de veehouderij. “Niet duidelijk is of de gemeente en de OMWB (Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant) een uitgewerkt plan klaar hebben liggen om met de hausse van vele vergunningaanvragen om te kunnen gaan.”

Hoeveel vergunningen voor Roosendaal?

Het CDA wil van burgemeester en wethouders weten hoeveel vergunningaanvragen Roosendaal al binnen heeft voor de aanpassing van veehouderijen. En hoeveel er per 1 april 2020 binnen zouden moeten zijn. Ook vraagt het CDA of de gemeente en het OMWB al capaciteit reserveren om al die vergunningsaanvragen op tijd te kunnen verwerken.

De partij wil ook weten wat de extra kosten zijn voor het aanpassen van de Verordening natuurbescherming en wat voor de gemeente Roosendaal de gevolgen zijn voor de uitspraak van de Raad van State over het PAS. Ook vraagt het CDA zich af of burgemeester en wethouders de boeren willen steunen bij het milieuvriendelijker maken van hun bedrijven. En hoe ze die steun dan willen geven.

Leegstand in buitengebied

Het CDA verwacht dat de nieuwe regels en de hoge investeringen voor sommige veehouderijen te veel zullen zijn. Dan zullen er bedrijven stoppen of verhuizen naar een andere provincie. Het CDA is bang dat dat kan leiden tot schaalvergroting bij overgebleven boeren, waardoor te grote bedrijven ontstaan. Of dat er juist delen van het buitengebied leeg komen te staan. De partij wil daarom ook weten wat Roosendaal denkt te gaan doen om het buitengebied leefbaar te houden.