Politieke partijen willen duidelijkheid over verdwijnen 'rondje Kalsdonk'

ROOSENDAAL - De fracties van VLP, PvdA en GroenLinks maken zich zorgen over de plannen van Arriva. De vervoersmaatschappij wil het ‘rondje Kalsdonk’ en twee bushaltes in deze wijk schrappen. De drie politieke partijen hebben het college van burgemeester en wethouders om opheldering gevraagd.

Arriva heeft de nieuwe plannen kenbaar gemaakt in het exploitatieplan voor 2020. De wijzigingen zijn het gevolg van de toegenomen drukte door de ingebruikname van de nieuwe centrumring in Roosendaal. De dienstregeling zou daardoor onbetrouwbaar zijn geworden. Door met ingang van volgend jaar niet meer door, maar juist langs de wijk Kalsdonk te rijden, hoopt Arriva de aanrijtijden weer vlot te trekken.

Bushaltes

Dit betekent wel dat twee bushaltes in de wijk Kalsdonk worden opgeheven. Het gaat om de haltes aan de Philipslaan en de Kalsdonksestraat. De haltes aan de Professor Aalbersestraat, Van Beethovenlaan, Waterstraat en Spoorstraat blijven wel bestaan. Volgens Arriva behoudt de wijk Kalsdonk een bushalte met goede frequenties op maximaal 400 meter lopen.

Kwetsbare mensen

Politieke partijen in Roosendaal kunnen zich niet vinden in de plannen van Arriva. Naima el Azzouzi van GroenLinks: “In de wijk Kalsdonk wonen veel kwetsbare mensen. Denk bijvoorbeeld aan ouderen die slecht ter been zijn en mensen met een smalle beurs. Wat zijn de gevolgen voor deze mensen wanneer de haltes verdwijnen?” Raadsleden Wilbert Brouwers en Arwen van Gestel van de VLP denken daar hetzelfde over. “Door het schrappen van lijn 2 door Kalsdonk en de noodlijn, zullen met name oudere inwoners en inwoners welke van het openbaar vervoer afhankelijk zijn in een verder isolement geraken.” De twee partijen willen opheldering van verantwoordelijk wethouder Cees Lok. 

Michael Yap van de PvdA sluit zich aan bij de vragen die gesteld zijn door de fracties van GroenLinks en de VLP. Hij wil alleen nog weten of én hoe de gemeente Roosendaal op de plannen van Arriva heeft gereageerd.