Meedoen Maar hoe

ZuidWest TV en Samen in de Regio leveren graag een extra bijdrage aan het maatschappelijk welzijn in de regio. Dit doen zij mede met de  serie ‘Meedoen! Maar hoe?’, waarin de wens of droom van één persoon of groep centraal staat. We zien welke weg de hoofdpersoon heeft bewandeld en vanuit welke organisaties ondersteuning is ontvangen. De uitzendingen hebben het doel de kracht van mensen te laten zien, het netwerken en samenwerken tussen groepen te stimuleren, participatie van de inwoners uit Bergen op Zoom aan te moedigen en de acceptatie te vergroten.

Het netwerk van Samen in de Regio is een netwerk dat zonder winstoogmerk ondernemers faciliteert en ondersteunt bij de invulling van sociaal ondernemen. Zij probeert haar partners zoveel mogelijk met elkaar in contact te brengen, zodat zij elkaar beter leren kennen. Deze samenwerkingen leveren voordelen op voor de mensen die op welk vlak dan ook een steuntje kunnen gebruiken. Bij ‘Meedoen! Maar hoe?’ gaat het om het vinden van een baan, vrijwilligerswerk, in aanmerking komen voor een leerwerktraject, de juiste ondersteuning vinden en nieuwe mensen ontmoeten. 

Beide organisaties hopen met dit programma te laten zien dat er vaak meer mogelijk is dan men denkt en de kijkers de weg te wijzen naar de juiste organisatie. Om de serie mogelijk te maken is er een bijdrage ontvangen van het sociaal stimuleringsfonds van de gemeente Bergen op Zoom.

Meedoen Maar hoe

Meedoen Maar hoe

Meedoen! Maar hoe?

05 oktober 2017

Marlies gaat in deze nieuwe aflevering van Meedoen! Maar hoe? in gesprek met taalambassadeur Jan Kemps. Hij spreekt uit ervaring, want tot voor kort was hij zelf nog laaggeletterd. Bibliotheek Het Markiezaatheeft een speciaal taalhuis, Esther Hartog vertelt daar alles over. Wethouder Yvonne Kammeijer licht toe waarom zij het belangrijk vindt dat er speciale programma's zijn om laaggeletterdheid te bestrijden. En Saskia De Kind van Samen in de Regio onderstreept het belang van hun netwerk waarin organisatie zoals Stichting Samen Werken en Wijzijn Bergen op Zoom samen werken om o.a. het taalcafé mogelijk te maken.

Meedoen Maar hoe

Meedoen! Maar hoe?

28 september 2017

Marlies gaat in deze nieuwe aflevering van Meedoen! Maar hoe? op bezoek bij Samantha. Zij kwam na een uit huis plaatsing in een begeleid wonen traject terecht. Inmiddels heeft ze een eigen huisje en heeft ze via Toine van het Werkgevers Servicepunt een baan bij Versselect. Ook bezoekt Marlies Tim op zijn werk bij de Friet Fabriek. Sabrina van Dijk van Samen in de Regio licht de rol van haar organisatie toe bij dit traject.