Update

Bijzonder openstelling Vliegbasis Woensdrecht vanwege Nationale Veteranendag

WOENSDRECHT - Op zaterdag 29 juni verzorgt de Koninklijke Luchtmacht een flyby met onder meer helikopters, jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen en lesvliegtuigen voor de Nationale Veteranendag in Den Haag.

Lees meer
Update

Samenwerken loont

HOOGERHEIDE - Samenwerken met andere gemeenten loont, dat is de conclusie die de gemeente Woensdrecht trekt uit de eerste evaluatie van de gemeentelijke samenwerking op het gebied van belastingen en sociale zaken.

Lees meer
Update

Nog een jaar bijdrage voor zorgstructuur basisonderwijs

- Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs besloten om nog één jaar een  bijdrage te leveren voor de zorgstructuur in het basisonderwijs. De bijdrage wordt geleverd door middel van het aangaan van een convenant met Edux Onderwijsadviseurs.

Lees meer
Update

Voorzichtigheid geboden ondanks meevaller

HOOGERHEIDE - De gemeente Woensdrecht krijgt volgend jaar 800.000 Euro meer van het Rijk dan waar het college bij het opstellen van de kadernota 2014 rekening mee had gehouden. Dit meldde verantwoordelijk portefeuillehouder Martin Groffen afgelopen dinsdag tijdens de maandelijkse persbijeenkomst.

Lees meer
Update

Gezamelijke aanpak alcoholbeleid

HOOGERHEIDE - De gemeente Woensdrecht gaat in het kader van de nieuwe Drank- en horecawet preventieafspraken maken met uitbaters sportkantines, Multifunctionele Centra, supermarkten en horecabedrijven. Dit om samen maatregelen te nemen om alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Dit meldde burgemeester Fränzel tijdens de maandelijkse persbijeenkomst afgelopen dinsdag.

Lees meer
Update

Wethouder Ad van der Wegen opent expositie ‘Schatten van Nieuwe Brabanders’

BERGEN OP ZOOM - Op vrijdag 5 juli wordt om 15.30 uur door wethouder Ad van der Wegen in Bibliotheek het Markiezaat in Bergen op Zoom de expositie ‘Schatten van Nieuwe Brabanders’ geopend. Op deze expositie zijn vijftig voorwerpen van Brabantse immigranten te zien.    

Lees meer
Update

Provincie investeert in Brabantse Wal

BERGEN OP ZOOM - De provincie Noord-Brabant investeert in de Brabantse Wal. In het kader van Landschappen van Allure krijgt het project De Zoom een forse impuls door provinciale subsidie.      

Lees meer
Update

Persoonlijk levenswerk ‘We zullen doorgaan’

OSSENDRECHT - De bewoners van woonzorgcentrum Mariahove hebben onder
toeziend oog van kunstenaar Frans de Weert geschilderd aan een persoonlijk
levenswerk. De expositie ‘We zullen doorgaan’ wordt op zondag 30 juni 2013 om 10.00
uur feestelijk geopend. Alle belangstellenden voor deze vertoning zijn van harte
welkom.

Lees meer
Update

Provincie investeert in Brabantse Wal

BERGEN OP ZOOM -

De provincie Noord-Brabant investeert in de Brabantse Wal. In het kader van Landschappen van Allure krijgt het project De Zoom een forse impuls door provinciale subsidie.

Lees meer
Update

Frank Petter beoogd burgemeester Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM -

De gemeenteraad van Bergen op Zoom heeft besloten om de heer dr. F.A. (Frank) Petter aan te bevelen als nieuwe burgemeester van Bergen op Zoom. Dit is tijdens de (openbare) raadsvergadering van vrijdag  21 juni 2013 bekendgemaakt door Sander Siebelink, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Lees meer
Update

ScheldeVesting duurzaam en warm, dankzij Gemeente en Essent

BERGEN OP ZOOM - Vandaag openen wethouder Ton Linssen van de Gemeente Bergen op Zoom en Eric Langedijk, directeur Essent Warmte, officieel het ketelhuis in het plan ScheldeVesting. 319 huishoudens en 18 zakelijke aansluitingen, waaronder het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom, De Blokstallen, scholen en verzorgingscentra, ontvangen duurzaam opgewekte warmte vanuit het ketelhuis.

Lees meer
Update

Bewoners De Vossemeren verhuizen naar tijdelijke huisvesting

NIEUW-VOSSEMEER - De bewoners van zorgcentrum De Vossemeren staat vandaag een drukke dag te wachten. Na een dagprogramma met een gezellige bingo, eten en entertainment in gemeenschapshuis De Vosseburgt, verhuizen ze vanavond nog naar hun nieuwe, van alle gemakken voorziene kamers in de tijdelijke huisvesting een eindje verderop.

Lees meer
Update

In 11.000 huurwoningen gaat de energiemeter op nul

BERGEN OP ZOOM - Vier bouwers en zes woningcorporaties tekenden vandaag, in het bijzijn van de minister van Wonen, Stef Blok, de deal ‘Stroomversnelling’, voor de eerste 11.000 woningen. Dit initiatief gaat voor betrokken huurders een degelijke renovatie betekenen, terwijl hun woonkosten in de meeste gevallen gelijk kunnen blijven. Dit kan door een combinatie van drie nieuwe ideeën: 1. huurders betalen hun energiekosten aan hun corporatie, 2. corporaties investeren dat geld in renovatie en 3. bouwers leveren duurzaam gerenoveerde woningen zonder energiekosten. 

Lees meer
Update

Steven Adriaansen nieuwe burgemeester van Woensdrecht

HOOGERHEIDE - De gemeenteraad van Woensdrecht heeft vandaag besloten om de heer drs J.J.C. Adriaansen (41) voor te dragen als burgemeester van Woensdrecht.

Lees meer
Update

Themamiddag over amfibieën voor kinderen

BERGEN OP ZOOM - Op woensdagmiddag 26 juni organiseert Brabants Landschap een themamiddag speciaal voor kinderen.  (Graag onder begeleiding van een ouder of grootouder, niet voor BSO of andere commerciële activiteiten) .

Lees meer
Update

Gunning aan lokale aannemer met garantie werkgelegenheid WVS-medewerkers

HOOGERHEIDE - Het college van burgemeester en wethouders heeft alsnog de aanbesteding van het onderhoud openbaar groen gegund. De aanbesteding is gegund aan een lokale aannemer Prop Beplantingswerken met de garantie dat de werkgelegenheid voor de WVS-medewerkers behouden blijft.

Lees meer
Update

Meerjarenperspectief begroting minder rooskleurig

HOOGERHEIDE - Donderdagmiddag presenteerde wethouder Groffen de opgestelde Kadernota 2014 met het meerjarenperspectief 2015 – 2017 welke aan de gemeenteraad ter vaststelling wordt aangeboden. De Kadernota vormt de start van de planning- en control cyclus 2014 en biedt de kaders voor het samenstellen van de begroting 2014 – 2017. De Kadernota geeft een voordelig begrotings­saldo aan voor 2014, maar nadelige saldi in het meerjarenperspectief. 

Lees meer
Update

Rooftassen voortaan strafbaar

BERGEN OP ZOOM -

De gemeente Bergen op Zoom wil in juni het in bezit hebben van zogenoemde rooftassen strafbaar stellen. Dat gaat de gemeente doen door in de Algemene Plaatselijke Verordening een verbod op te nemen voor het in het bezit hebben van een dergelijke tas. 

Lees meer
Update

Plan voor nieuwe joblodge voor arbeidsmigranten

BERGEN OP ZOOM -

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom wil in principe meewerken aan een nieuwe huisvestingsvoorziening voor arbeidsmigranten aan de Parallelweg. De joblodge bestaat uit 26 kamers voor elk maximaal 2 personen. Op eigen terrein wordt voorzien in de parkeerbehoefte door de aanleg van 26 parkeerplaatsen. 

Lees meer
Update

Geld voor voortzetting schakelklassen

BERGEN OP ZOOM -

Het college van Bergen op Zoom stelt geld beschikbaar voor de voortzetting van schakelklassen voor de basisscholen Oost en El Feth. Het geld is afkomstig uit het Onderwijsachterstandenbudget van het Rijk. Door het aanbieden van extra Nederlandse taal in de schakelklas kunnen leerlingen doorstromen naar een hoger niveau in het voortgezet onderwijs. 

Lees meer
Update

ZuidWest TV gebruikt eigen WIFI verbinding voor LIVE uitzending

BERGEN OP ZOOM - Zondag 26 mei zendt ZuidWest TV vanaf 10:45 uur de Jazzdienst rechtstreeks uit op tv en internet. Met deze uitzending maakt ZuidWest TV voor het eerst gebruik van haar eigen WIFI netwerk binnen de regio, een primeur dus.

Lees meer