BERGEN OP ZOOM - Alvorens het licht op groen gezet werd tijdens de afgelopen 11-11 vering onder het toeziend oog van duizenden ‘Krabbe’, had de Stichting Vastenavend nog een aantal handelingen te verrichten tijdens de jaar vergadering in het Hof van de familie Nuyten.

De stoelmat was een ware bloemtuin waar alles al volop in bloei stond. Een lekker lang en vroeg voorjaar staat voor de deur. In het bijzijn van het aangetrokken buitengewoon nieuw lid, Burgemeester Frank Petter werd traditiegetrouw een Nieuwe Gróótse Boer en een Nieuwe Prins verkozen. Dat ging niet vanzelf of zonder slag of stoot. Een vereiste van de kiescommissie was dat juist dit jaar de Gróótse Boer in goede aarde moest vallen. Na een hevige strijd en het beantwoorden van de meest moeilijke vragen gesteld door het televisie duo Rob & Nico werd Kees Theunisse verkozen tot Gróótse Boer. Hij benoemde zoals vertrouwd Wally Sep als Steketee.
De verkiezing van de Prins was een waar spektakel. Koning winter moest in figuurlijke zin verslagen worden. Het stadsorgel werd daar bij ingezet als waar voorjaars symbool onder het motto een nieuwe lente een nieuw geluid. De klanken van het orgel zou de winter nu al verdringen. Scheidend voorzitter Koert Damveld had de eer als echte orgelkenner het orgel aan te draaien waar door een grote ijsblok tot smelten kwam. En warempel kwam onder het ijs de nieuwe Prins vandaan. Jeroen van Wijk is voor de achtste keer al weer de Prins van het Krabbegat. Eric Elich die zich had vermomt als de aap van de orgelman werd door Nilles III aangesteld als de Nar. “Een vent die ellek blommeke tot bloei ken late komme”, sprak Nilles. Als aangetrokken leden werden aan Marc Weijts, Stefan van Isselt, Floris de Graaf en Steven Bouwens de éénpikkels uitgereikt. Lars van Raaij, Ruud Ter Huurne en Bas van Loenhout kregen de versierselen omgehangen van het aspirant lidmaatschap.