BERGEN OP ZOOM - 7 februari 2014 -  "Een onverwachte ontdekking van grote waarde!" Dat waren de woorden van de archivaris van de Stichting Vastenavend bij het zien van een verloren gewaand historisch plakkaat. Zomaar gevonden. In een hoekje van de kelder van de oude oude winkel van Becht, aan het begin van de Kortemeestraat.

We hadden wel eens gehoord van het Protocol van Ontvangst van Prins Carnaval, maar omdat we nooit iets hebben gezien dachten we dat het een fabeltje was", aldus de archivaris. Maar niets is minder waar. Uitgegeven in 1948 en verfraaid met een sierlijke tekening van de hand van Louis Weyts. De getypte tekst kan niet anders dan afkomstig zijn van de typemachine van Wim Besling, de secretaris van het eerste uur van de Stichting Vastenavend. Het plakkaat was duidelijk bedoeld om de Krabben op een leutiege manier uit te leggen hoe de Prins op een passende wijze ontvangen diende te worden. Niet ongebruikelijk in die eerste na-oorlogse jaren. Er waren tenslotte veel tradities verloren gegaan in de oorlogsjaren en dus moesten veel dingen opnieuw bedacht worden.

Maar het meest bijzondere is wel dat de inhoud van het plakkaat niets aan kracht heeft ingeboet. Daarom heeft de Stichting Vastenavend besloten om dit ‘Protocol van Ontvangst van Prins Carnaval’ te laten herdrukken in vorm zoals het gevonden is. En om te zorgen dat het ook op de plaatsen terecht komt waar het thuis hoort, namelijk in café’s en zalen van en bij verenigingen, worden de herdrukte plakkaten aanstaande zaterdag 8 februari tegelijk verspreid met de posters van het nieuwe vastenavendliedje. "We denken dat de kasteleins wel een mooie plaats in hun café weten om dit unieke plakkaat zó op te hangen dat iedere Krab het kan lezen”, aldus de Stichting Vastenavend.

Ook zal de Gròòtste Boer de komende weken bij de tourmiddagen en avonden altijd een aantal plakkaten bij zich hebben voor het geval er ergens nog geen hangt.