GBWP wil begrijpelijke taal van gemeente Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - Politieke partij GBWP wil dat de gemeente Bergen op Zoom makkelijkere taal gaat gebruiken in brieven aan inwoners. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van de GBWP aan burgemeester en wethouders.

Wethouder Barry Jacobs liet begin dit jaar al weten dat de gemeente laaggeletterdheid gaat aanpakken, bijvoorbeeld door taallessen te regelen of speciale computerlessen. Volgens de GBWP zit Bergen op Zoom boven het landelijk gemiddelde en zijn er 13.000 inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven. En in die groep zitten ook veel mensen die voor zorg of een uitkering afhankelijk zijn van de gemeente.

Moeilijk te begrijpen

De GBWP is niet tevreden over de leesbaarheid van brieven en beschikkingen van de gemeente Bergen op Zoom. “Wij hebben er enkele gelezen die moeilijk te begrijpen zijn,” schrijft de partij aan burgemeester en wethouders. “Naar onze mening heeft iedere inwoner recht op begrijpelijke taal. Alleen zo kan onze gemeente deze inwoners daadwerkelijk bereiken en dat willen we toch?”

Hulp van organisaties en ex-laaggeletterden

Om de leesbaarheid van gemeentelijke brieven te verbeteren, stelt de GBWP voor om contact te leggen met instanties, zoals de Stichting Lezen & Schrijven. De partij wil weten of burgemeester en wethouders de teksten van de gemeente door zulke instanties wil laten controleren en hun adviezen op wil volgen. De GBWP vraagt ook of de gemeente een panel wil aanstellen van ex-laaggeletterden die advies kan geven over het taalgebruik van de gemeente.