Roosendaal houdt ruim 1 miljoen euro over

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal heeft in 2018 ruim 1 miljoen euro netto overgehouden. Burgemeester en wethouders hebben deze week de jaarrekening 2018 aan de gemeenteraad gegeven.

Het jaar 2018 was een financieel positief jaar voor de gemeente Roosendaal. Het was het eerste jaar van de nieuwe collegeperiode. Wethouder Toine Theunis, die onder andere financiën in zijn portefeuille heeft, is blij dat er 1 miljoen euro netto overblijft. "Roosendaal is financieel gezond en we werken hard om onze ambities op alle beleidsvelden gerealiseerd te krijgen. Dat kunnen we alleen doen vanuit een gezonde financiële positie.”

Inkomsten 226 miljoen euro

De gemeente Roosendaal had vorig jaar 226 miljoen euro aan inkomsten. Het grootste deel daarvan kwam van het Rijk, namelijk ruim 154 miljoen euro. Er was ruim 72 miljoen aan eigen inkomsten, bijvoorbeeld van leges, rioolheffing en onroerendezaakbelasting (ozb).

Grootste kostenposten

Het totaal aan uitgaven was vorig jaar 223 miljoen euro. Het meest, 62 miljoen euro, ging naar werken en ondernemen. Er ging 57 miljoen euro naar wonen en verblijven. En er was 51 miljoen euro voor zorgen en stimuleren. Dat waren de grootste uitgaveposten van Roosendaal. Uiteindelijk bleef er bruto bijna 3 miljoen euro over. Daar zijn reserveringen van afgetrokken en dan blijft er netto ruim 1 miljoen euro over.

College tevreden over 2018

“We kijken als college tevreden terug”, zegt Theunis. “ Op een begroting van 226 miljoen euro zijn we er in geslaagd om ons aan de met elkaar en met de gemeenteraad, gemaakte afspraken te houden. Ondanks de risico’s op het sociaal domein en de energietransitie is toch sprake van een rekeningoverschot door meevallers.”