Woensdrecht gaat betaalde coördinator De Bunt in Putte niet betalen

© Participatiecafé De Bunt

PUTTE - De gemeente Woensdrecht gaat de loonkosten voor een betaalde coördinator voor participatiecafé De Bunt in Putte niet betalen. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders. De gemeente gaat wel samen met het bestuur op zoek naar alternatieven om het ontmoetingscentrum door te ontwikkelen.

Het bestuur van De Bunt wil in het participatiecafé een lichte vorm van dagbesteding aanbieden. Zij willen hiervoor vrijwilligers inzetten, maar ook een betaalde coördinator. Het bestuur heeft de gemeente gevraagd dit te financieren. De gemeente heeft dit verzoek afgewezen, maar zoekt graag met het bestuur van De Bunt naar alternatieven.

Doorontwikkeling

Volgens wethouder Van der Beek juicht het college de doorontwikkeling toe, maar past het financieren niet bij de wijze waarop de gemeente burgerinitiatieven faciliteert. “Bovendien zou financiering van de personeelskosten niet zuiver zijn tegenover zorgaanbieders die voor het bieden van lichte dagbesteding gecontracteerd zijn."

Private partij

De Bunt wil nu in de tweede helft van dit jaar de samenwerking zoeken met een private partij. Gekeken wordt of er vanaf 1 januari 2020 voldoende financiële mogelijkheden zijn om de continuïteit van het ontmoetingscentrum te waarborgen. De gemeente blijft gewoon betrokken en heeft toegezegd ook vanaf 1 januari de huidige locatie ter beschikking te blijven stellen.