Minister wil ondergrondse aanleg 380 kV-verbinding verder onderzoeken

BERGEN OP ZOOM - Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de ondergrondse aanleg van de 380 kV-kabel bij Bergen op Zoom. Dat schrijft de minister naar aanleiding van Kamervragen van GroenLinks.

Voor Bergen op Zoom is dat goed nieuws. Eerder bleek dat een groot stuk bosgebied bij landgoed Lievensberg gekapt moest worden voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding. Omwonenden en natuurliefhebbers waren het hier niet mee eens en begonnen een handtekeningenactie om de bomenkap te voorkomen en de kabel ondergronds aangelegd te krijgen. Er werden ruim 10.000 handtekeningen opgehaald.

Advies

Samenwerkende overheden gaven de minister in juni het advies om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de kabel bij Bergen op Zoom ondergronds aan te leggen. En volgens de minister blijkt dit te kunnen. “Als de verkabeling in de buisleidingenstraat zou worden doorgetrokken in uitwerkingsgebied 3 Bergen op Zoom, dan ontstaat mogelijk een alternatief zonder dat grootschalige bomenkap nodig zou zijn. De samenwerkende overheden wijzen hier terecht op.”

De minister gaat nu TenneT vragen om samen met belanghebbenden te onderzoeken of ondergrondse aanleg op de Brabantse Wal mogelijk is.