Roosendaal tekent taalakkoord om laaggeletterdheid aan te pakken

Wethouder René van Ginderen tekent het taalakkoord © Gemeente Roosendaal

WEST-BRABANT - Wethouder René van Ginderen van de gemeente Roosendaal heeft maandagmiddag het taalakkoord ‘Meedoen met taal’ ondertekend. Hierin zijn verschillende afspraken vastgelegd om de komende vijf jaar laaggeletterdheid aan te pakken.

Het taalakkoord is ondertekend door de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. Onder andere de inzet van taalambassadeurs, cursussen, taalhuizen en taalnetwerken moet de bewustwording en signalering van laaggeletterdheid verbeteren en de taboes eromheen wegnemen. 

Meedoen in de samenleving

Inwoners met een lage taalvaardigheid hebben vaak moeite met het invullen van formulieren of lezen van veiligheidsinstructies. Ze kunnen hun kinderen niet voorlezen of helpen met hun schooltaken. Dit heeft directe gevolgen voor deze mensen én voor de samenleving. Wethouder Van Ginderen: “In Nederland hebben zo’n 2,5 miljoen mensen boven 16 jaar moeite met lezen, schrijven en rekenen. Voor deze mensen is de wereld om hen heen soms lastig. Want bij vrijwel alles wat we tegenwoordig doen, is taal nodig. Daardoor kunnen laaggeletterden zich buitengesloten voelen of zelfs schamen. En dat is nergens voor nodig, dus dat gaan we gezamenlijk aanpakken met dit taalakkoord.”

Samen inzetten 

Onderwijsinstellingen verzorgen cursussen, overheden en gezondheidsinstanties passen hun taalgebruik aan en zijn alert op signalering van laaggeletterdheid. In taalnetwerken bespreken (ex-)laaggeletterden de taboes en de ongemakken die ze dagelijks ondervinden. Ze maken het probleem op die manier bespreekbaar. Daar profiteren de mensen en ook de maatschappij van. Zo draagt iedere deelnemende organisatie bij vanuit zijn eigen ervaring en vakgebied. 

Ken je zelf iemand die laaggeletterd is? Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Lezen & Schrijven.