Ombudsman

De nieuwsredactie van Omroep ZuidWest wil meer betekenen voor de regio dan alleen actualiteiten brengen. We houden ons daarom tevens bezig met ombudswerk. Loop je als inwoner van ons verzorgingsgebied, of als organisatie, van het kastje naar de muur? Heb je geen idee meer waar je met je verhaal en een probleem terecht kunt? Wellicht kunnen wij je helpen. De kracht en invloed van (lokale) media kunnen nog wel eens deuren open krijgen die anders gesloten blijven. Onderzoeksjournalist annex ombudsfunctionaris Hans-Jorg van Broekhoven kijkt graag of we iets voor je kunnen betekenen.

Voor wie we ombudswerk kunnen oppakken? In principe voor iedere inwoner van ons uitzendgebied. Maar ook voor organisaties die zich tegengewerkt of niet gehoord voelen. Je kunt in ieder geval altijd je verhaal kwijt. Daarna gaat Hans-Jorg uitzoeken of het een zaak dan wel dossier is waar we wat mee kunnen. Als dat niet het geval is proberen we je wel door te verwijzen en leggen we ook uit waarom wij er niets in kunnen betekenen.

Wanneer je verhaal wél iets voor ons is, gaan we nader met je in gesprek. Om vervolgens aan de slag te gaan en contact zoeken met de organisatie(s) waar je een probleem mee hebt. We hebben een groot netwerk en dat zetten we graag in, voor grote of kleinere kwesties. We zijn niet uit op sensatie maar willen als redactie wel graag een regionale thermometer zijn en waar mogelijk bijdragen aan een oplossing. Ombudswerk is daar een onderdeel van.

Logischerwijs vinden we dat een verhaal altijd minimaal twee kanten heeft. Hoor en wederhoor zijn onderdeel van onze redactionele aanpak. We geven dus ook andere betrokkenen de kans om te reageren en die kant van de kwestie uit te leggen. Het is niet aan ons om te oordelen wie er gelijk heeft. We kunnen verhalen en problemen blootleggen en de betrokkenen mogelijk zelfs (weer) nader tot elkaar brengen maar dat willen we wel zo objectief mogelijk doen, zonder zelf een (eind)oordeel te geven. Wél geven we publiciteit aan wat er speelt. Voor organisaties waar iets mis ging zien we dat als een kans. Ze kunnen er immers van leren, zich verbeteren en dat dan meteen laten zien. We weten al dat veel bestuurders dat ook zo ervaren.

Vanzelfsprekend zit er tevens een journalistiek-redactionele bedoeling achter wat we doen. We zoeken immers naar verdieping van onze berichtgeving en programmering. Je dient dus akkoord te gaan met het feit dat je verhaal in de publiciteit komt, vanzelfsprekend altijd op een respectvolle wijze. Voor mensen en organisaties die daar niet aan mee willen werken kunnen we helaas niets betekenen.

Heb jij een onderwerp voor onze ombudsman mail dan naar ombuds@zuidwesttv.nl

De ombudsman van ZuidWest valt binnen het pilotproject Professionalisering lokale journalistiek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Pagina 1 van 1

Dossier Molenerf

Buurvrouw Halsters molenerf: "Afbreken en iets moois terugzetten” (video)

HALSTEREN - De verpauperde gebouwen op het molenerf aan de Halsterseweg in Halsteren mogen wat de buurvrouw betreft tegen de vlakte. Al vijftig jaar woont de 71-jarige Nelly Nefs naast de molen, en het uitzicht wordt er de laatste jaren niet beter op.

Lees meer
Dossier Molenerf

Verzet tegen sloop molengebouwen blijft groeien

HALSTEREN - Er komt steeds meer protest tegen het weghalen van de historische bijgebouwen van de Halsterse Sint Antoniusmolen. Er zijn niet alleen mensen die zich individueel zorgen maken over de kans dat een uniek stuk geschiedenis voorgoed verdwijnt. Ook een aantal erfgoedorganisaties heeft protest aangetekend tegen de sloopplannen. Maar toch neemt de Halsterse heemkundekring nog geen standpunt in.

Lees meer
Dossier Molenerf

Nieuw onderzoek benadrukt zeldzaamheid molenerf (video)

HALSTEREN - Het molenerf in Halsteren is zeldzaam en is het waard een monumentale status te krijgen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. De West Brabantse Molenstichting heeft dit onderzoek laten uitvoeren door een bouwhistoricus, nadat de monumentenstatus voor het Halsterse molenerf was afgewezen.

Lees meer
Dossier Molenerf

Vereniging Binnenstad schaart zich achter beschermers Halsters molenerf

HALSTEREN - De strijd om het behoud, of juist de sloop, van de bijgebouwen op het erf van de Halsterse Antoniusmolen duurt voort. Er is nu steun vanuit onverwachte hoek voor degenen die zich inzetten voor het in stand houden van dit erfgoed. In een brief aan het college en de raad spreekt de Bergse Vereniging Binnenstad zich uit over de kwestie.

Lees meer
Dossier Molenerf

Proces rondom Halsterse molengebouwen verloopt volgens college zorgvuldig

HALSTEREN / BERGEN OP ZOOM - Gisteren nog kregen we van het Bergse college van B en W geen reactie op de gang van zaken tot nu toe, betreffende de bijgebouwen en ontwikkelingen naast de Halsterse Antoniusmolen. Inmiddels heeft wethouder Patrick van der Velden toch tekst en uitleg gegeven. Hij vindt dat het traject tot nu toe weloverwogen plaatsvond en hij belooft dat ook het vervolg zo wordt opgepakt.

Lees meer
Dossier Molenerf

ANALYSE: Minachtende houding Bergs college doet proces rond Antoniusmolen geen goed

BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - Enige tijd geleden bereikte onze omroep het verwarrende verhaal van de bijgebouwen bij de Halsterse Antoniusmolen. Inmiddels hebben we er al enige malen aandacht aan besteed en de verbazing nam alleen maar toe, met als voorlopig dieptepunt een telefonische mededeling van woensdagochtend 13 mei. De gemeente en het college hebben laten weten eigenlijk niet op de vele vragen die er zijn te willen reageren.

Lees meer
Dossier Molenerf

Rian Govers (VVD) over Halsters Molenerf: "We moeten zuinig zijn op ons erfgoed" (video)

HALSTEREN - Gemeenteraadslid Rian Govers van de Bergse VVD fractie vindt dat het besluit over het Halsterse molenerf goed tegen het licht gehouden moet worden. Het erf van de Antoniusmolen is door het college niet aangemerkt als gemeentelijk monument.

Lees meer
Dossier Molenerf

Erf van Halsterse Antoniusmolen uniek in Nederland (video)

HALSTEREN - De historische bebouwing op het erf van de Antoniusmolen in Halsteren heeft van het Bergse college niet de status van gemeentelijk monument gekregen. Daarmee ligt sloop op de loer. Vereniging De Westbrabantse Molens kan dit oordeel niet begrijpen. Ze is bang dat er een stuk geschiedenis verloren gaat dat niet alleen lokaal, maar in heel Nederland behoorlijk uniek is.

Lees meer

Pagina 1 van 1