Ombudsman

De nieuwsredactie van Omroep ZuidWest wil meer betekenen voor de regio dan alleen actualiteiten brengen. We houden ons daarom tevens bezig met ombudswerk. Loop je als inwoner van ons verzorgingsgebied, of als organisatie, van het kastje naar de muur? Heb je geen idee meer waar je met je verhaal en een probleem terecht kunt? Wellicht kunnen wij je helpen. De kracht en invloed van (lokale) media kunnen nog wel eens deuren open krijgen die anders gesloten blijven. Onderzoeksjournalist annex ombudsfunctionaris Hans-Jorg van Broekhoven kijkt graag of we iets voor je kunnen betekenen.

Voor wie we ombudswerk kunnen oppakken? In principe voor iedere inwoner van ons uitzendgebied. Maar ook voor organisaties die zich tegengewerkt of niet gehoord voelen. Je kunt in ieder geval altijd je verhaal kwijt. Daarna gaat Hans-Jorg uitzoeken of het een zaak dan wel dossier is waar we wat mee kunnen. Als dat niet het geval is proberen we je wel door te verwijzen en leggen we ook uit waarom wij er niets in kunnen betekenen.

Wanneer je verhaal wél iets voor ons is, gaan we nader met je in gesprek. Om vervolgens aan de slag te gaan en contact zoeken met de organisatie(s) waar je een probleem mee hebt. We hebben een groot netwerk en dat zetten we graag in, voor grote of kleinere kwesties. We zijn niet uit op sensatie maar willen als redactie wel graag een regionale thermometer zijn en waar mogelijk bijdragen aan een oplossing. Ombudswerk is daar een onderdeel van.

Logischerwijs vinden we dat een verhaal altijd minimaal twee kanten heeft. Hoor en wederhoor zijn onderdeel van onze redactionele aanpak. We geven dus ook andere betrokkenen de kans om te reageren en die kant van de kwestie uit te leggen. Het is niet aan ons om te oordelen wie er gelijk heeft. We kunnen verhalen en problemen blootleggen en de betrokkenen mogelijk zelfs (weer) nader tot elkaar brengen maar dat willen we wel zo objectief mogelijk doen, zonder zelf een (eind)oordeel te geven. Wél geven we publiciteit aan wat er speelt. Voor organisaties waar iets mis ging zien we dat als een kans. Ze kunnen er immers van leren, zich verbeteren en dat dan meteen laten zien. We weten al dat veel bestuurders dat ook zo ervaren.

Vanzelfsprekend zit er tevens een journalistiek-redactionele bedoeling achter wat we doen. We zoeken immers naar verdieping van onze berichtgeving en programmering. Je dient dus akkoord te gaan met het feit dat je verhaal in de publiciteit komt, vanzelfsprekend altijd op een respectvolle wijze. Voor mensen en organisaties die daar niet aan mee willen werken kunnen we helaas niets betekenen.

Heb jij een onderwerp voor onze ombudsman mail dan naar ombuds@zuidwesttv.nl

De ombudsman van ZuidWest valt binnen het pilotproject Professionalisering lokale journalistiek van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.

Pagina 1 van 1

Datalek Woensdrecht

Gemeente Woensdrecht laconiek over datalek dat al jaren bestaat

WOENSDRECHT - Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde wetgeving aangaande privacy. Die moet er onder meer voor zorgen dat persoonsgegevens niet zomaar op straat komen te liggen. Dat gaat niet altijd goed en normaal gesproken wordt dat als een serieus probleem gezien door de organisatie die de mist in ging. De gemeente Woensdrecht maakt zich er een stuk minder druk om.

Lees meer
Dossier Molenerf

College wilde eerder molenerf behouden, VVD stelt vragen

HALSTEREN - Het zogeheten ensemble van de Halsterse Sint Antoniusmolen wordt mogelijk nog dit jaar gesloopt, als het aan het zittende Bergse college ligt. Dat is de vrees van vereniging De Westbrabantse Molens. VVD-fractievoorzitter Rian Govers neemt die signalen serieus en stelt vragen.

Lees meer
Duurbetaalde visvergunningen?

Troebele financiën Bergse Hengelsport Kombinatie jaren door gemeente getolereerd

BERGEN OP ZOOM - Naar schatting is er in de afgelopen 16 jaar ongeveer 80.000 euro geïncasseerd voor lokale visvergunningen. Wat de hiervoor verantwoordelijke stichting Bergse Hengelsport Kombinatie met dat geld gedaan heeft, wil het bestuur niet zeggen. Aan onderhoud van de viswateren is het in ieder geval niet opgegaan. De gemeente heeft dit niet alleen goedgekeurd maar hield ook geen actief toezicht op waar de geïnde bedragen wel aan zijn besteed. Door voortschrijdende inzichten komt er nu mogelijk snel een einde aan deze situatie.

Lees meer
wel/geen 'Polenhotel'

Wel of geen ‘Polenhotel’ aan de Wouwbaan? Alle scenario’s nog open

ROOSENDAAL / WOUW - Waar aan de Wouwbaan ooit het bekende wegrestaurant ’t Anker lag, gaapt nu een flink gat. In de buurt wordt gespeculeerd over wat er gaat verrijzen. Sommigen vrezen een onderkomen voor Oost-Europese arbeiders. De ontwikkelaars zelf hebben nog geen concrete plannen maar sluiten bij voorbaat ook niets uit.

Lees meer
Glasvezel Halsterseweg

Asfalt Halsterseweg Zuid blijft intact, belooft KPN

BERGEN OP ZOOM - De werkzaamheden die KPN aankondigde voor de Halsterseweg Zuid gaan door, maar pas in februari 2021. En bij de aanleg van dat glasvezelnetwerk blijft het rode asfalt gespaard, belooft het telecombedrijf.

Lees meer
Glasvezel Halsterseweg

Wegdek vernieuwde Halsterseweg pas in februari weer open voor glasvezel

BERGEN OP ZOOM - De Halsterseweg Zuid is net opgeleverd en een fraai ingerichte fietsstraat geworden, aldus bewoners en de Bergse wethouder Patrick van der Velden. Toch wordt de boel binnenkort weer open getrokken omdat KPN er alsnog glasvezel komt aanleggen. De communicatie eromheen is op z’n minst rommelig te noemen.

Lees meer
Verdwenen Efteling-items

Hoe de Efteling aan het Markiezenhof uitgeleende antieke kermis-items kwijtraakte

BERGEN OP ZOOM - Verzamelaars van museumstukken en kermis-items ontdekten de afgelopen dagen een bijzonder item op veilingsite Catawiki. Een particuliere verkoper uit het Utrechtse dorpje Zijderveld biedt er een ornament aan uit de vroegere kermiscollectie van het Markiezenhof. Of het deel uitmaakt van een ooit door de Efteling in bruikleen gegeven collectie, is niet zeker maar wordt door het museum allesbehalve uitgesloten. Het blijkt lang niet het enige deel van die verzameling te zijn dat door interne fouten is verdwenen.

Lees meer
Zijn scholen coronavrij?

Ouders maken zich volgens Curio onnodig zorgen over corona

BERGEN OP ZOOM - Na maanden van online les en thuiszitten, gevolgd door de zomervakantie, bevolken leerlingen de klaslokalen weer. Volgens de onderwijsaanbieders natuurlijk met inachtneming van alle coronamaatregelen. Toch zijn daar soms twijfels over. Beroepsopleider Curio zegt over locatie MBO Techniek en Technologie dat alles daar op orde is. Daar is nog niet iedereen van overtuigd.

Lees meer
Dossier Molenerf

‘Molenensemble Halsteren heeft vergelijkbare waarde als Markiezenhof’

BERGEN OP ZOOM - Maandagmiddag vond in de raadzaal van het Oude Stadhuis een hoorzitting plaats waarbij vereniging De Westbrabantse Molens de degens kruiste met de gemeente. Inzet: het behoud of de sloop van de bijgebouwen behorende bij de Halsterse Sint Antoniusmolen.

Lees meer
Stedenband

Bergse stedenband met Szczecinek op de tocht

BERGEN OP ZOOM - Onlangs besloot de gemeente Nieuwegein de stedenband met de Poolse stad Pulawy te schrappen. Het is in dat land niet al te best gesteld met bepaalde mensenrechten en dat is steeds meer Nederlandse gemeentebesturen en politici een doorn in het oog. Het rijtje gemeenten dat overweegt de band met een Poolse stad te schrappen, is groeiende. Bergen op Zoom kan aan dat lijstje worden toegevoegd.

Lees meer
Procederen tegen gemeente

Raadslid teruggefloten: tegen eigen gemeente procederen mag niet

BERGEN OP ZOOM - Het Bergse PvdA-raadslid Adam Ahajaj studeert Rechtsgeleerdheid aan Tilburg University en is sinds kort tevens zelfstandig ondernemer. Hij biedt mensen die een verkeers- of parkeerboete kregen aan namens hen bezwaar te maken. Dat heeft blijkbaar vrij vaak succes, er zijn meer van dit soort dienstverleners. Bij de gemeente is niet onverdeeld enthousiast gereageerd. Een raadslid mag niet procederen tegen zijn of haar eigen gemeente.

Lees meer
Dossier PopMonument

Beoogde landelijke subsidie blijft uit, toch geeft PopMonument geld terug

BERGEN OP ZOOM - Na het gepubliceerde besluit van het Bergse college, om 15.000 euro te steken in de uitgeklede corona-editie van PopMonument, ontstond heel wat maatschappelijke en politieke commotie. De organisatie van het festival laat in een dinsdagmiddag verstuurde verklaring weten dat te betreuren en heeft zelf ook nieuws. De beoogde landelijke subsidie van het Fonds Podiumkunsten blijft weliswaar uit, maar toch wordt de helft van de gemeentelijke bijdrage teruggestort.

Lees meer
Dossier Molenerf

Nog maar zeer de vraag of bijgebouwen Antoniusmolen weg mogen

HALSTEREN - Vorige week diende een rechtszaak die was aangespannen door vereniging De Westbrabantse Molens. Die daagde de gemeente Bergen op Zoom inzake de mogelijke sloop van de bijgebouwen van de Sint Antoniusmolen aan de Halsterseweg. De molenliefhebbers wilden voorkomen dat er nu al aan het weghalen ervan wordt begonnen. De zaak leverde een aantal interessante gemeentelijke procedurefouten op. Het is nog maar zeer de vraag of de sloop door kan gaan.

Lees meer
Dossier PopMonument

VVD en Lijst Linssen spreken Bergse college aan op bijdrage PopMonument

BERGEN OP ZOOM - De aankondiging van het college om dit jaar 15.000 euro uit te keren aan het muziekfestival PopMonument, is ook politiek niet overal best gevallen. De toelichting die wethouder Patrick van der Velden een dag later gaf al evenmin. Lijst Linssen en de VVD hebben inmiddels schriftelijk laten weten dat dit echt niet kan en teruggedraaid moet worden.

Lees meer
Dossier PopMonument

Bergse wethouder Van der Velden reageert op subsidie PopMonument

BERGEN OP ZOOM - Volgens wethouder Patrick van der Velden heeft het Bergse college een hele goede reden om een bedrag van 15.000 euro toe te kennen aan de aangepaste editie van PopMonument. Het is voor de uitstraling van de stad een heel belangrijk festival en levert mogelijk ook vervolgbezoeken op.

Lees meer
Dossier PopMonument

Bergse financiële crisis geldt blijkbaar niet voor Popmonument: 15.000 euro subsidie!

BERGEN OP ZOOM - Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom gaat 15.000 euro subsidie overmaken aan de organisatie van het muziekfestival PopMonument. Dat komt neer op ruim zestig euro toelage per bezoeker. Dat blijkt uit de collegebesluiten van woensdag.

Lees meer
Dossier Molenerf

Buurvrouw Halsters molenerf: "Afbreken en iets moois terugzetten” (video)

HALSTEREN - De verpauperde gebouwen op het molenerf aan de Halsterseweg in Halsteren mogen wat de buurvrouw betreft tegen de vlakte. Al vijftig jaar woont de 71-jarige Nelly Nefs naast de molen, en het uitzicht wordt er de laatste jaren niet beter op.

Lees meer
Dossier Molenerf

Verzet tegen sloop molengebouwen blijft groeien

HALSTEREN - Er komt steeds meer protest tegen het weghalen van de historische bijgebouwen van de Halsterse Sint Antoniusmolen. Er zijn niet alleen mensen die zich individueel zorgen maken over de kans dat een uniek stuk geschiedenis voorgoed verdwijnt. Ook een aantal erfgoedorganisaties heeft protest aangetekend tegen de sloopplannen. Maar toch neemt de Halsterse heemkundekring nog geen standpunt in.

Lees meer
Dossier Molenerf

Nieuw onderzoek benadrukt zeldzaamheid molenerf (video)

HALSTEREN - Het molenerf in Halsteren is zeldzaam en is het waard een monumentale status te krijgen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport. De West Brabantse Molenstichting heeft dit onderzoek laten uitvoeren door een bouwhistoricus, nadat de monumentenstatus voor het Halsterse molenerf was afgewezen.

Lees meer
Dossier Molenerf

Vereniging Binnenstad schaart zich achter beschermers Halsters molenerf

HALSTEREN - De strijd om het behoud, of juist de sloop, van de bijgebouwen op het erf van de Halsterse Antoniusmolen duurt voort. Er is nu steun vanuit onverwachte hoek voor degenen die zich inzetten voor het in stand houden van dit erfgoed. In een brief aan het college en de raad spreekt de Bergse Vereniging Binnenstad zich uit over de kwestie.

Lees meer
Dossier Molenerf

Proces rondom Halsterse molengebouwen verloopt volgens college zorgvuldig

HALSTEREN / BERGEN OP ZOOM - Gisteren nog kregen we van het Bergse college van B en W geen reactie op de gang van zaken tot nu toe, betreffende de bijgebouwen en ontwikkelingen naast de Halsterse Antoniusmolen. Inmiddels heeft wethouder Patrick van der Velden toch tekst en uitleg gegeven. Hij vindt dat het traject tot nu toe weloverwogen plaatsvond en hij belooft dat ook het vervolg zo wordt opgepakt.

Lees meer
Dossier Molenerf

ANALYSE: Minachtende houding Bergs college doet proces rond Antoniusmolen geen goed

BERGEN OP ZOOM/HALSTEREN - Enige tijd geleden bereikte onze omroep het verwarrende verhaal van de bijgebouwen bij de Halsterse Antoniusmolen. Inmiddels hebben we er al enige malen aandacht aan besteed en de verbazing nam alleen maar toe, met als voorlopig dieptepunt een telefonische mededeling van woensdagochtend 13 mei. De gemeente en het college hebben laten weten eigenlijk niet op de vele vragen die er zijn te willen reageren.

Lees meer
Dossier Molenerf

Rian Govers (VVD) over Halsters Molenerf: "We moeten zuinig zijn op ons erfgoed" (video)

HALSTEREN - Gemeenteraadslid Rian Govers van de Bergse VVD fractie vindt dat het besluit over het Halsterse molenerf goed tegen het licht gehouden moet worden. Het erf van de Antoniusmolen is door het college niet aangemerkt als gemeentelijk monument.

Lees meer
Dossier Molenerf

Erf van Halsterse Antoniusmolen uniek in Nederland (video)

HALSTEREN - De historische bebouwing op het erf van de Antoniusmolen in Halsteren heeft van het Bergse college niet de status van gemeentelijk monument gekregen. Daarmee ligt sloop op de loer. Vereniging De Westbrabantse Molens kan dit oordeel niet begrijpen. Ze is bang dat er een stuk geschiedenis verloren gaat dat niet alleen lokaal, maar in heel Nederland behoorlijk uniek is.

Lees meer

Pagina 1 van 1